Fondejos / Camps de boies

Instal·lació i manteniment de fondejos.
Gestió de camps de boies.

Realitzem qualsevol tipus de fondeig necessari per la vostra embarcació, sigui amb ancoratges ecològics helicoïdals, ancores geotécniques, ancoratges químics o bé amb blocs de formigó.

Mésdemar SL, el 2011, vam guanyar el concurs per realitzar les tasques de manteniment i vigilància del camp de boies ecològic de la Badia de Port LLigat, Cap de Creus. Això ens ha permès ser una de les primeres empreses que s'ha especialitzat en els ancoratges ecològics.

Els nostres fondejos sempre tenen el  mínim impacte mediambiental. Això ho aconseguim adequant al màxim el fondeig al fons marí, els nostres ancoratges ecològics preserven les praderies de posidònia, i evitant qualsevol tipus d'arrossegament de cadenes amb l'ús de boies de fons o altres elements.