Minidumper Oruga

Minidumper amb Oruga permet multitud de possibilitats, es una eina de construcció ideal per facilitar la recollida i descàrrega de materials de tot tipos i el seu trasllat per terrenys irregulars.