MDM II

ELIMAT S650 amb un motor YAMAHA de 115 C.V

Amb aquesta embarcació ens es ideal pels nostres treballs de busseig, inspeccions, treballs subaquàtics i intervencions ràpides.