Tens Titulació Nàutica d’esbarjo? Ja pots exercir Serveis remunerats

19/06/2019
Mésdemar

Amb la nova normativa, que entrarà en vigor el pròxim 1 de juliol, els titulats nàutics podran exercir determinats serveis remunerats, acords amb la titulació d’esbarjo que posseeixin.

 

El BOE va publicar el passat 1 de maig el Real Decret 238/2019, una de les normes més esperades del sector nàutic a l'establir-se habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo, a més d’actualitzar les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques.

L’objectiu principal de la nova normativa es donar resposta a la demanda expressada llargament pels titulats nàutics d’esbarjo “en el sentit que la seva esfera d’activitat pugui estendre a l’exercici de determinats serveis remunerats que resultin acordes amb la titulació d’esbarjo que posseeixin”.

NOVES ATRIBUCIONS QUE REGULA AQUEST REAL DECRET per a prestar determinats serveis remunerats per part de Patrons d’Embarcacions d’Esbarjo, Patrons de Iot i Capitans de Iot:

  • El transport de subministres efectuats mitjançant embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques, amb destí a altres embarcacions o vaixells d’esbarjo efectuat mitjançant embarcacions d’esbarjo amb destí a altres embarcacions o vaixells d’esbarjo.
  • Realitzar activitats d’atracada, fondeig o desplaçament d’embarcacions d’esbarjo dins les aigües corresponents a ports, ports esportius o marines.
  • Realitzar proves de mar a bord d’embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques.
  • Govern d’embarcacions destinades al socorrisme a platges.
  • Realitzar trasllats d’embarcació a un altre port o lloc sempre que la navegació no tingui lloc a una distància superior a cinc milles nàutiques de la costa.

A més, tant el Patró de Iot com el Capità de Iot estaran habilitats per la realització d’excursions turístiques i per la pràctica de la pesca d’esbarjo.

Per optar a les habilitacions indicades, els titulats nàutics exclusivament hauran d’efectuar el curs de Formació bàsica de seguretat per a gent de mar de la DGMM, a més de disposar d’aquelles atribucions complementàries pròpies de cada títol de nàutica d’esbarjo.

Una vegada obtinguda l’habilitació mitjançant la realització del curs i el pagament de la taxa corresponent, els titulats nàutics tindran una limitació fins a 5 milles –del port, port esportiu o marina des d’on es realitzi la prestació- per a ocupar les mencionades activitats.

No es podrà traslladar un nombre de passatgers o un volum de càrrega major d’aquell per la que estiguessin dissenyades les embarcacions, sense que, en cap cas, el nombre de passatgers pugui ser superior a 6 persones.

L’RD aprovat introdueix també algunes modificacions respecte al Real Decret 875/2014, del 10 d’octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d’esbarjo amb l’objectiu de: 

  • Reforçar la formació per l’obtenció de les titulacions d’esbarjo.
  • Reduir algunes càrregues sobre les posseïdores dels títols d’esbarjo.
  • Aclarir determinats preceptes que incorrien en alguna errada o la pràctica ha demostrat que requereixen d’alguna que altra concreció.

Pel sector nàutic, representat per la patronal ANEN, l’aprovació d’aquest Real Decret suposa un important pas a l’actualització de la seva legislació que repercutirà en la millora de la competitivitat dels seus professionals.