Si estàs al mar i albires cetacis, saps com tens que comportar-te?

09/08/2018

Si estàs al mar i albires cetacis hi han unes normes que es tenen que tindre en compte.

Si estàs al mar i albires cetacis, saps com tens que comportar-te? La llei protegeix a aquests animals i l’aproximació a ells: coneix-la, comparteix-la.

Espanya té una legislació molt estricta en quant a la protecció dels cetacis, regulada al Decret 1727/2007 de 21 de desembre, pel que s’estableixen mesures de protecció dels cetacis. Si estàs al mar i albires cetacis hi han unes normes que es tenen que tindre en compte 

  • Redueix la velocitat per sota els 4 nusos de forma constant. Apropa’t de forma paral·lela, MAI per darrera, NI per davant. NO ELS PERSEGUEIXIS, NO ELS ASSETGIS, NO INTERCEPTIS LA SEVA TRAJECTÒRIA.
  • Mantingues una distancia mínima de 60 metres. A menys d’aquesta distancia està prohibit apropar-se a un cetaci (dofí o balena), es denomina zona d’exclusió. Una vegada aquí para el motor, els animals s’aproparan si ho desitgen ells.
  • Entre els 60 i els 300 metres dels animals (zona de permanència restringida) pot haver-hi dos embarcacions simultàniament. El temps màxim de permanència en aquesta zona es de 20 minuts. Passat aquest temps, l’embarcació té que allunyar-se de forma suau i en constant coordinació amb les possibles embarcacions que hagin observat els animals o esperant per entrar a aquesta àrea.
  • Si estàs navegant amb l’embarcació i els cetacis es col·loquen a la proa per aprofitar l’impulsí de l’embarcació, redueix la velocitat.

A efectes d’aquest real decret, es considera que pot danyar, molestar o inquietar als cetacis.

a) El contacte físic d’embarcacions o persones amb el cetaci o grup de cetacis.

b) Alimentar els animals, llençar aliments, begudes, deixalles o qualsevol altre tipus d’objecte o substància sòlida o líquida que sigui perjudicial pels cetacis.

c) Impedir el moviment lliure dels cetacis, intercepta la seva trajectòria, tallar el seu pas o travessar un grup de cetacis, en qualsevol moment i direcció.

d) Separar o dispersar al grup de cetacis i, especialment, interposar-se entre un adult i la seva cria.

e) Produir sorolls i sons forts o estridents per intentar atreure’ls o allunyar-los, incloent la emissió de sons sota l’aigua.

f) Banyar-se o bussejar a la Zona d’Exclusió de l’Espai Mòbil de Protecció de Cetacis.

1. Si durant la realització de qualsevol activitat en l’Espai Mòbil de Protecció de Cetacis s’observa alguna senyal d’alarma, molèstia o alteració en el comportament d’un cetaci o un grup d’ells, tals com canvis sobtats de direcció o velocitat, salts sobtats davant l'aproximació, fugida o allunyament reiterat, haurà d'abandonar-se aquest Espai en el menor temps possible, procurant evitar majors molèsties als animals durant les maniobres d'allunyament.

Els dofins estan exposats a talls d’hèlix i a estrés degut al soroll del motor. A més, la badia es una zona de cria per al dofí comú, i per això has d’augmentar les teves mesures de precaució.

  1. En cas de ferir a un o varis cetacis o si es troba un animal mort o ferit, es tindrà que avisar, en la major brevetat i indicant la posició, al Servei Marítim de la Guàrdia Civil, si es en el mar territorial, o a la Força d’Acció Marítima de l’Armada, si es en aigües marines que no tinguin aquest caràcter. En el cas de que estigui mort, es procura abalisar al animal, i en el cas de que estigui ferit, senyalar la posició de l’animal.
  2. En el supòsits a que es refereix a l’apartat anterior, es donarà compte també a la Capitania Marítima competent per la raó de les aigües en les que es trobi als cetacis, a través del Centre de Coordinació de Salvament Marítim corresponent, precisant la posició i l’estat dels mateixos, així com les possibles mesures de abalisament que, en el cas, s’haguessin adoptat.