Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil de Girona comunica

16/06/2018

L’inici de la campanya pel control del compliment de la normativa de navegació i seguretat, respecte a les embarcacions d’esbarjo i motos nàutiques.

El Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil de Girona, entre l’1 de juliol i el 15 de setembre, portarà a terme un control més intens de la comprovació dels certificats, assegurances i documentació que acredita l’adequació de la normativa vigent d’embarcacions d’esbarjo. Exigint la següent documentació:

  • Certificat de Navegabilitat: R.D 1435/2010, de 5 de novembre i R.D. 1434/1999 de 10 de setembre.
  • Justificant de pagament de la prima de l’assegurança vigent: R.D. 607/1999, de 16 d’abril.
  • Titulació de pilot corresponent a les característiques de l’embarcació: RD 875/2014, de 10 d’octubre. Es recorda que en aquesta normativa també es recullen aspectes rellevants referits a la titulació exigida pel govern d’embarcacions d’altres estats (Disposició Addicional 5ª) i lloguer d’embarcacions espanyoles (Disposició Addicional 3ª).

 

Així mateix s’informa de la realització, de control de motos nàutiques, com a conseqüència de la promulgació del Real Decret 259/02, de 8 de març, pel qual “s’actualitzen  les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques”, a fi d’evitar lo possible, l’existència d’accidents i incrementar la seguretat de la vida humana a la mar, així com comprovar el grau de l’aplicació d’aquesta normativa.

  • La Guàrdia Civil posa en marxa sendes campanyes de control d’embarcacions deportives, d’esbarjo i motos aquàtiques.