Seria molt més sensat establir unes regles específiques per les neteges de fons marins

12/12/2019
MESDEMAR

Umberto Giorgini es expert en assegurances de busseig i responsable de membresia de DAN Europe – Divers Alert Network Europe.

 

El passat 9 de novembre Giorgini va participar en el programa radiofònic Al Otro Lado del Espejo (AOLDE), dirigit per Rol Freeman, on va exposar els seus coneixements sobre les assegurances amb relació a les neteges de fons marins.

SubaQuatica Magazine, va iniciar fa vàries setmanes el debat sobre les neteges dels fons marins i les conseqüències en el sector del busseig professional. La visió dels bussejadors esportius en les últimes setmanes, estan aportant més llum sobre el correcte desenvolupament d’aquestes iniciatives mediambientals.

Abans de valorar les cobertures que les assegurances poden oferir als participants d’una campanya de neteja de fons, es ha d'analitzar el marc legal en el qual es desenvolupen, dons segons les regions, es poden interpretar com activitats de busseig recreatiu o, en altres, de busseig tècnic i, per tant, aplicar-se una normativa o altra.

A la vegada, l’organitzador ha de comptar amb els permisos i autoritzacions de les autoritats competents. Això és important perquè els bussejadors recreatius, ni els que tenen titulació “Open Water”, estant entrenats per extreure objectes dels fons, ja que no és la missió d’awuests cursos. Aquests treballs de manteniment estan previstos per empreses de busseig comercial totalment capacitades i que compten amb els equips necessaris.

La normativa vigent prohibeix als bussejadors esportius realitzar immersions en els ports. Però la majoria de les neteges es fan en ports i marines i, a més, es fan amb la participació de bussejadors recreatius. És una contradicció. Seria molt més sensat establir unes regles específiques per aquest tipus d’activitats, que regulessin els límits segons les titulacions, tan de tasques com de profunditats. Però això no és una tasca senzilla. És molt més fàcil organitzar aquestes jornades de neteja i conscienciació en zones habituals de busseig esportiu o recreatiu que estiguin mal conservades, per desgràcia, molt habitual.

Les empreses de busseig comercial no només estan defenent la seva àrea de feina, sinó que sostenen quelcom de sentit comú: que aquests tipus d’activitats s’haurien de realitzar amb uns protocols de seguretat i amb uns equips perquè pels de busseig recreatiu no està preparat. Hi ha poca visibilitat, possibilitat d’aigües contaminades, etc.

En qualsevol cas, i parlo com a part de DAN Europe, les assegurances cobreixen qualsevol mena d’incidència que pugui produir-se en aquestes activitats. En cas d’accident subaquàtic, queden cobertes les emergències de busseig, ja sigui el tractament en càmera hiperbàrica o els gestos ocasionats per danys físics als bussejadors.

Informació addicional