Sancions per infraccions d’una navegació inadequada

04/08/2018

Es l’època estrella per navegar, i les autoritats ho saben, per això augmenten notablement els controls de la Guardia Civil.

Tant al mar com en els ports. Recomanem portar tota la documentació i equip de seguretat a bord sempre que es surti a navegar, perquè aquest article no es per defendre il·legalitats si no per mostrar la severitat de les sancions en el mon de la nàutica, i lo millor es no donar peu a això.

La normativa bàsica pe les que es regeixen les embarcacions d’esbarjo es la llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant. En ella es recullen totes les infraccions i règim d’aplicació de les mateixes amb els seus agreujants. A més d’aquesta llei, apareixen varies d’ordre inferior com son RD 1434/1999 on es regulen els requisits de seguretat per embarcacions de menys de 24 metres, OM de 18 de gener de 2000 referent al despatx de bucs, i algunes més que surten sobre la marxa.

El problema que se’ns planteja no son les infraccions, les quals han de ser sancionades, si no com vam dir anteriorment les seves quanties. Alguns exemples comparant la Llei General de Circulació, no portar el cinturó son 200 euros, no obstant no portar l’armilla a la moto d’aigua son 1.000 euros. No portar llums de recanvi al vehicle 150 euros, portar les bengales caducades 1.500 euros. No portar al dia la ITV 200 euros, portar el despatx de l’embarcació caducat 1.500 euros. No respectar el pas de vianants amb un vianant creuant 400 euros, navegar per la zona reservada per a banyistes 1.000 euros i si hagués algun banyista a prop 1.500. A més les sancions de tràfic tenen descomptes i bonificacions, si vostè intenta recórrer alguna multa marítima tingui clar que a més pagarà un recàrrec.

Exemples de sancions

6.000 € per portar a bord dos persones de més.

6.000 € per obstruir l’entrada a port.

6.000 € per fer onades a port.

 

3.000 € per navegar en una moto nàutica sense el títol adequat o fondejar en zona de bany.

3.000 € per dificultar la maniobra d’atracament d’un buc mercant.

 

1.500 € per navegar en una moto nàutica sense títol habilitat per navegar.

1.500 € per navegar envaint la zona reservada a banyistes amb perill per aquests.

1.500 € per tindre material pirotècnic caducat.

1.500 € per no portar l’ identificació a les amures.

1.500 € per realitzar un remolc sense autorització i supervisió de la Capitania Marítima.

1.500 € per portar les bengales caducades.

 

1.000 € per navegar en zona reservada a banyistes.

1.000 € per no disposar de armilles salvavides per nens a bord.

1.000 € per no portar assegurança.

1.000 € no tindre permís de moto aquàtica, parat en un canal d’accés.

 

500 € per no haver comunicat un canvi de titularitat.

500 € per fondeig en un canal d’accés a moll.

500 € per fondeig en un canal d’accés a la platja.

500 € per navegar en zona banyistes.

Un patró sancionat sol interposar un o varis recursos. A vegades, desconeixent que es donen casos en que, lluny d’aconseguir lliurar-se de la sanció, aquesta es veu incrementada per haver-se-li aplicat la mínima en la denúncia.