Retirada d'arts de pesca perduts

08/10/2019
MESDEMAR

Si trobes una xarxa abandonada al mar, omple el Formulari de localització i envia'l per correu electrònic a protecciomarina@gencat.cat.

 

Els arts de pesca perduts (APP) són tots aquells ormejos de pesca esportiva o professional que han estat abandonats al mar. Aquests elements, aliens als ecosistemes marins, tenen importants efectes negatius sobre les espècies i hàbitats marins, a més d'impactes socials i econòmics en l'ús i gestió del medi. Així, els APP han esdevingut una problemàtica creixent per a la conservació i aprofitament sostenible dels nostres mars.

Per conscienciar i lluitar contra aquesta problemàtica de forma segura, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha publicat el Protocol per a l'extracció d'arts de pesca perduts a la costa catalana. Un document que, a més d'exposar la problemàtica, defineix uns protocols mínims per a la recollida d'informació i la retirada d'APP de forma segura i respectuosa amb el medi.

Els objectius principals son reduir el nombre i/o incidència d'APP sobre els fons marins de Catalunya i sensibilitzar sobre aquesta problemàtica als diversos sectors implicats; però també s'espera obtenir informació sobre la incidència, el tipus i el nombre d'APP a les costes catalanes, determinar i quantificar els efectes dels APP sobre les espècies i els fons marins.

Si trobes una xarxa abandonada al mar, omple el Formulari de localització i envia'l al correu electrònic protecciomarina@gencat.cat, Nosaltres la retirarem de forma neta, segura i sense malmetre el fons.

Informació addicional