Mesures preventives per gaudir de l’hivern a bord de les embarcacions

12/12/2018

Els accidents a bord es poden prevenir!

Adequar l’embarcació per a poder estar còmodes en qualsevol època de l’any, comporta una sèrie de riscos associats, que en cas de no controlar o obviar, poden comprometre la vida de les persones i la integritat de la nostra embarcació i de les veïnes.

Per això, l’adopció d’una sèrie de mesures preventives bàsiques és un factor essencial per evitar patir algun tipus d’incident o accident que pugui resultar greu o molt greu.

Riscos elèctrics | Els calefactors

El factor elèctric és el major causant d’incendis d’embarcacions. Per això, a més de mantenir en perfecte estat la vostra instal·lació elèctrica, cal que prengueu una sèrie de precaucions concretes  amb aquest tipus d’aparells:

 • Comproveu que la vostra instal·lació suporta el consum del calefactor triat. El consum d’aquests aparells sol estar al voltant dels 2 Kw, com a mínim.
 • No feu servir allargadors ni endolls múltiples, especialment vulnerables als alts consums.
 • Comproveu periòdicament l’estat dels endolls. L’òxid dels contactes, propiciat per l’ambient marí, pot afavorir l’escalfament d’aquests.
 • Trieu aparells amb sistema d’aturada automàtic en el cas de bolcada.
 • No feu servir aquests aparells de forma continuada durant un numero excessiu d’hores.

 Combustió | NO recomanables.

L’ús de sistemes de calefacció amb flama (estufes), pot comportar, a més del risc evident d’incendi, riscos molt greus d’intoxicació per inhalació de Monòxid de Carboni (CO).

Com sempre, cal prendre una sèrie de precaucions per evitar qualsevol mena d’incident:

 • Manteniu en perfecte estat els aparells. Revisats per tècnics qualificats.
 • Apagueu l’estufa si observeu qualsevol irregularitat en la combustió.
 • No feu servir estufes en espais sense ventilació.
 • No aneu a dormir amb les estufes enceses.
 • Instal·leu un detector de CO.
 • Mai desembarqueu deixant l’aparell en marxa.

El CO no es pot olorar ni veure.

Els símptomes de la intoxicació per CO són similars al mareig.

Si teniu mal de cap, nàusees, mareig, debilitat i/o pèrdua de la consciència, cal que ventileu l’embarcació i que tragueu a l’exterior a les persones afectades.

ATENCIÓ!

 • Mai feu servir els aparells escalfadors sense supervisió continua.
 • Mai desembarqueu deixant l’aparell en marxa.
 • No feu servir aquests aparells com assecadors de roba.
 • Manteniu aquests aparells a distancia de qualsevol superfície o element inflamable.