Inscripció a les proves de títols nàutics recreatius

09/01/2019

A partir del 7 de gener, per als títols de patró per a la navegació bàsica, de moto nàutica, d’embarcacions d’esbarjo i de iot, i de capità de iot.

S’ha obert el termini per inscriure’s als exàmens teòrics per a l’obtenció dels següents de títols nàutics recreatius per a l’any 2019:

  • Patró de moto nàutica B.
  • Patró de moto nàutica A.
  • Patró per a la navegació bàsica.
  • Patró d'embarcacions d'esbarjo.
  • Patró de iot.
  • Capità de iot.

Per poder obtenir aquestes titulacions, les persones que superin els exàmens teòrics hauran d'acreditar la realització de les pràctiques o de l'examen pràctic que regula la normativa vigent.

La convocatòria d’exàmens és mensual, n’hi ha del febrer fins al desembre. La inscripció a les proves comença el 7 de gener. La primera prova és el 15 de febrer a Barcelona i el termini per inscriure’s és fins al 30 de gener. Consulteu el calendari de proves.

Les proves es realitzen a Barcelona, Empuriabrava, l'Ametlla de Mar, Girona i Tarragona.

A tenir en compte...

  • Cal ser majors d’edat en el moment de la prova.
  • Per al títol de moto nàutica B i A i per a patró per a la navegació bàsica es pot participar amb 16 anys amb el consentiment dels pares o tutors legals.
  • La inscripció té una taxa, consulteu el preu de cada prova.

 

Més informació