Embarcacions neumàtiques i semirígides

12/04/2019

NOVA NORMATIVA PER EMBARCACIONS NEUMÀTIQUES I SEMIRÍGIDES.

Afecta les embarcacions neumàtiques i semirígides d'eslora superior a 8 metres, i a les d'eslora igual o inferior a 8 metres equipades amb motors de 150 kW o superiors.

El Reial decret llei 16/2018, de 26 d'octubre, adopta una sèrie de prohibicions i limitacions d'ús en relació amb les embarcacions pneumàtiques i semirígides d'alta velocitat, com a mesura per a la lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies. En concret, estableix que els que pretenguin realitzar activitats de fabricació, reparació, reforma, circulació, tinença o comerç, així com la navegació per qualsevol punt de les aigües interiors, mar territorial espanyol o zona contigua, han d'estar donats d'alta prèviament en el Registre d'Operadors de Embarcacions Neumàtiques i Semirígides d'Alta Velocitat i sol·licitar per a cada embarcació afectada per aquesta normativa una sol·licitud d'autorització d'ús d'embarcació.

Data límit període transitori: 27/04/2019

 

Informació addicional