Els mars i oceans es queden sense oxigen pel canvi climàtic

29/08/2018

L’augment de la temperatura de l’aigua es un dels factors clau en la pèrdua d’oxigen, que provoca danys en moltes formes de vida marina.

El volum d’aigua dels mars i oceans que està completament desproveïts d’oxigen (anòxic) s’ha més que quadruplicat en els últims 50 anys. A mida que l’esgotament de l’oxigen es torna més sever, persistent i generalitzat, una major fracció de mars i oceans perd la seva capacitat de suportar biomassa; es a dir, la diversitat dels animals, plantes, algues i microorganismes que converteixen a aquestes aigües en font de recursos i regulador natural del planeta.

Aquesta es la principal conclusió d’un estudi internacional que publica aquesta setmana la revista Science. Els autors destaquen que l’escalfament global (canvi climàtic) impulsat per l’acumulació de gasos d’efecte hivernacle (com el diòxid de carboni) es la causa principal probable d’aquesta desoxigenació en curs en moltes parts dels mars i oceans de tot el planeta.

L’efecte del canvi climàtic als oceans, que inclou l’acidificació de l’aigua i la pèrdua d’oxigen que ara es documenta, provoca complexes interaccions que perjudiquen una gran multitud de formes de vida i redueix la capacitat dels oceans per proveir de bens ambientals com els recursos pesquers, recorden els autors.

A més el canvi climàtic, l’estudi publicat ara a Science recorda que l’abocament de residus o l’escorrentia dels desfets humans i restes de fertilitzants també influeixen negativament a la seva presencia d’oxigen a l’aigua dels mars i oceans.

“Per a molts organismes marins, els nivells més baixos d’oxigen poden reduir la supervivència i el creixement, alterar el comportament, perjudicar la reproducció, alterar la resposta immune i augmentar la malaltia”, destaca la revista Science en el resum de les conclusions d’aquest estudi.

 

Danys col·laterals

La reducció de l’oxigen a l’aigua marina es un dels efectes més negatius de l’activitat humana en el conjunt del medi ambient del planeta.

“La disminució de l’oxigen a l’oceà es troba entre els efectes més greus de les activitats humanes en el medi ambient de la Terra”, va assegurar Denise Breitburg, autora principal i ecologista marina del Smithsonian Environmental Research Center.

L’investigadora va dir que l’oxigen es “fonamental” per la vida en els oceans i va recordar que aproximadament la meitat de l’oxigen de la Terra prové d’aquestes aigües.

“Per parar el declivi, el mon necessita frenar el canvi climàtic i la contaminació per nutrients”, va afirmar Lisa Levin, oceanògrafa biològica de la Scripps Institution of Oceanography de La universitat de Califòrnia a Sant Diego.

L’informe es el primer en analitzar de manera tan exhaustiva les causes, les conseqüències i les solucions del baix nivell d’oxigen a les aigües de tot el mon, tan a mar obert com a les costes.

“Els efectes combinats de la càrrega de nutrients i el canvi climàtic augmenten enormement la quantitat i la mida de les zones mortes a l’oceà obert i a les aigües costeres, on l’oxigen es massa baix per a suportar la major part de la vida marina”, va concloure Vladimir Ryabinin, un dels coautors de l’estudi.

 

Informació addicional