El Govern destina 25 milions a la protecció del medi marí fins a 2021

07/09/2018

En Consell de Ministres ha autoritzat destinar 25,4 milions d’euros per l’avaluació i seguiment de les estratègies marines i dels espais marins protegits fins 2021 a través de l’Institut Espanyol d’Oceanografia.

Segons informa el Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO) en una nota, el Govern ha encarregat a aquest organisme que presti l’assessorament científic i tècnic necessari per abordar “de manera coherent i coordinada” l’avaluació, seguiment i protecció d’aquests espais, en aplicació de la Llei 41/2010.

Aquesta tasca es portarà a terme a les cinc demarcacions marines espanyoles – nord-atlàntida, subatlàntica, Estret i Alborán, llevantí-balear i canària- que conformen a xarxa d’Àrees Marines Protegides d’Espanya.

L’objectiu es atendre aspectes relacionats amb la biodiversitat marina, contaminació i eutrofització, impactes de les activitats humanes al mar, alteració de les condicions hidrogràfiques, brosses marines i soroll submarí.

El Ministeri recorda a la nota que el primer cicle de les estratègies marines ha finalitzat a l’any en curs i ha comptat amb l’avaluació positiva per part de la Comissió Europea (CE).

Així, Espanya va ser el país millor valorat en el referent el disseny de programes de seguiment d’aquests espais i el segón en evaluació del medi marí, estat ambiental d’aquests espais i l’establiment d’objectius ambientals.

Gràcies a aquesta primera fase de l’estratègia, Espanya ha aportat experts científics als diferents grups de treball relacionats amb la protecció del medi marí en el si de la Comissió Europea i els Convenis d’OSPAR i Barcelona, afegeix el comunicat.

Segons el MITECO, l’import aprovat avui garanteix la continuïtat d’aquest treball i donarà resposta als grans reptes del segon cicle d’estratègies marines (2018-2024) per que Espanya segueix-hi liderant a nivell europeu i regional l’aplicació de les estratègies marines.

A més, es tracta d’aconseguir entre tots els països europeus l’objectiu de la Directiva Marco sobre l’Estratègia Marina, que persegueix aconseguir el bon estat ambiental dels mars per l’any 2020.

Informació addicional