Dades sobre la contaminació que causa el plàstic

30/08/2018

El plàstic es omnipresent. Podem trobar-ho en els envasos dels productes, inclús com a ingredient en els cosmètics, en el tèxtil de la roba, en materials de construcció, joguines i en multitud d’utensilis i objectes.

Posem dades i exemples per aquest gran problema que es la contaminació causada per el plàstic:

 • 8 milions de tones de brossa a l’any arriben als mars i oceans.
 • Aquesta quantitat es equivalent al pes de 800 Torre Eiffel, per cobrir 34 vegades la illa de Manhattan o el pes de 14.285 avions Airbus A380.
 • Cada segon més de 200 quilos de brossa va a parar als oceans.
 • Es desconeix la quantitat exacta de plàstics als mars, però s’estima uns 5-50 bilions de fragments de plàstic, sense incloure els trossos que hi ha al fons marí o a les platges.
 • El 80% prové de terra ferma.
 • El 70% queda al fons marí, el 15% a la columna de l’aigua i el 15% a la superfície. El que veiem es només la punta de l’ iceberg.
 • Hi ha 5 illes de brossa formades a la seva gran majoria per microplàstics alguna cosa similar a una sopa.
 • 2 d’elles es troben en el Pacific, 2 a l’Atlàntic i 1 al Índic.
 • S’estima que en el 2020 el ritme de producció de plàstics haurà augmentat un 900% amb respecte a nivells de 1980.

 

Suposa un greu problema mundial

 • Això suposa més de 500 milions de tones anuals i la meitat d’aquest increment es produirà tan sols a l’última dècada.
 • Cada dia s’abandonen 30 milions de llaunes i ampolles a Espanya.
 • A Espanya, el 50% dels plàstics que arriben als sistemes de gestió de residus acaben als abocadors sense ser reciclats.
 • La producció global de plàstics s’ha disparat en els últims 50 anys, i en especial a les últimes dècades.
 • Entre el 2002-2013 va augmentar un 50%: de 204 milions de tones al 2002, a 299 milions de tones al 2013.
 • Xina es la principal productora de plàstics seguit d’Europa, Nord-america i Àsia (excloent a Xina).
 • Dins d’Europa, més de dos terços de la demanda de plàstics es concentren en cincs països: Alemanya (24,9%), Itàlia (14,3%), Regne Unit (7,7%) i Espanya (7,4%).
 • Existeixen molts tipus de plàstics, encara que el mercat està dominat per quatre tipus principals.

Exemples d’aquests tipus de plàstics:

- Polietilè (PE): Bosses de plàstic, làmines i pel·lícules de plàstic, contenidors (incloent ampolles), microesferes de cosmètics i productes abrasius.

- Polyester (PET): Ampolles, envasos, peces de roba i pel·lícules de raigs x.

- Polipropilè (PP): Electrodomèstics, mobles de jardí i components de vehicles.

- Clorur de polivinil (PVC):           Canonades i accessoris, vàlvules i finestres.

 • La major part dels plàstics s’empren a la fabricació d’envasos, es a dir, en els nocius productes d’un sol ús.
 • En concret a Europa la demanda de plàstics per envasos va ser del 39% al 2013, i a Espanya va ascendir al 45%.

Informació addicional