Cura amb les teves aletes! Decàleg de bones pràctiques per a bussejadors

21/07/2018

A la majoria dels casos, els bussejadors no som conscients del mal que podem produir al realitzar les nostres immersions.

El mal que ocasiona un sol bussejador pot ser baix, però es l’efecte acumulatiu d’aquestes pertorbacions el que pot significar la destrucció localitzada d’organismes.

Entre les espècies més sensibles trobem briozous, gorgònies, ascidiacis i en general, organismes fixos al fons que es poden veure més afectats com a conseqüència del contacte reiterat amb diverses parts del cos i del equip.

Els impactes habituals que de forma directa produïm els bussejadors poden ser, entre altres, la mort d’organismes, la fractura d’elements rígids, la resuspensió de sediments, l’acumulació de bombolles d’aire i impacte físic d’aquestes en coves, el despreniment d’organismes sèssils, l’extracció d’organismes, el desgast abrasiu en zones de coll d’ampolla amb excés de pas o l’alimentació d’espècies. Molts d’aquests impactes podrien ser evitats de forma eficaç, millorant les tècniques de busseig, especialment, el control de la flotabilitat i, sobre tot, millorant la sensibilització mediambiental de tots els implicats a les activitats subaquàtiques, des de els bussejadors i les empreses fins a les organitzacions relacionades.

A la web “Cuidado con tus aletas”, presenten el següent decàleg per reduir al màxim els impactes generats pels bussejadors:

Abans de la immersió:

  1. Escull centres de busseig i instructors que siguin respectuosos amb el medi ambient marí. Es té que predicar amb l’exemple.
  2. Selecciona zones de busseig adequades al teu nivell i sense aglomeracions. Podrem reduir l’impacte del busseig en ambients especialment fràgils.
  3. Comprova que totes les parts del teu equip estan degudament assegurades per evitar que arrosseguin durant la immersió.

Durant la immersió:

  1. Controla la flotabilitat durant el descens i no caiguis bruscament sobre el fons, ja que podries fer malbé greument la fauna i la flora.
  2. Mantingui sempre la flotabilitat neutra, respectant una distància de seguretat sobre el fons o la paret a les que estiguis bussejant. Evita en tant que sigui possible els contactes produïts amb les aletes i les mans.
  3. Dedica’t només a observar, no pertorbis la vida dels animals amb el teu comportament.
  4. Mai recollirem cap ésser viu o mort, ni restes arqueològics. A més de poc adequat ambientalment, pot ser il·legal.
  5. Durant les immersions mai es donarà de menjar als animals (el famós feeding). A més d’alterar el seu comportament, pot ser perillós.
  6. Presta especial atenció en utilitzar llanterna o càmera fotogràfica. Els bussejadors amb aquests tipus d’equips produeixen molt més impacte. No destrueixis els fons marins per una bona imatge.

Després de la immersió:

  1. Mai deixis de millorar la teva tècnica de busseig, ni d’aprendre més sobre el medi que t’envolta. No es pot protegir el que no es coneix.