Consells per una navegació ecològica

11/06/2019
Mésdemar

La temporada nàutica 2019 entra a la seva millor època de l’any a les costes. Abans de sortir a navegar i durant les pròximes jornades de navegació es recomana una navegació ecològica que generi el mínim en el ecosistema marí.

 

1. Depòsits sempre plens i al matí

Empleni el dipòsit al matí d’hora, quan el carburant estigui fred i menys dens. El proveïment de carburant s’ha de realitzar de forma moderada.

2. Sentines d’aigües

Al mar no aboqui mai les aigües negres en zones sensibles (àrees marines protegides, zones de bany o de fondeig i aigües de renovació limitada).

3. Cremes solars

Els olis solars formen una pantalla a la superfície del mar i disminueix la fotosíntesi indispensable per la vida. És doncs preferible protegir-se amb llets solars o qualsevol altre producte soluble a l’aigua.

4. Gestió de residus

Els residus domèstics i especialment els plàstics són un serio problema al mar. Apliqui la regla de les tres “R”: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

 • Eviti al màxim els embalatges dels productes i triï la compra a granel.
 • Elimini la compra de productes d’un sol ús.
 • Privilegiï els productes reciclats i reutilitzables com el vidre, les conserves i el cartó.

5. Pesca

És important que es respectin les zones de pesca professional. Navegui a més de 150 metres dels aparells de pesca marcats per balises i banderins. A més, de les regles de pesca esportiva i recreativa (material i equips autoritzats, mides de captura, períodes de l’any, zones de pràctica). Finalment no pesqui mai cries i peixos per sota de les mides mínimes.

Sigui un consumidor responsable:

 • Eviti les espècies els estocs dels quals estiguin sobreexplotats.
 • No consumeixi espècies de grans fons marins.

6. Freni la contaminació acústica

El soroll del motor i del casc pot pertorbar la fauna i la flora aquàtica. A les zones naturals protegides, pròximes a les platges i en qualsevol zona sensible, freni la seva velocitat per reduir el soroll i les ones.

7. L'eco navegació sempre present

Alguns principis són molt fàcils de posar en pràctica i permeten limitar els impactes de la navegació:

 • Reparteixi els pesos a bord (passatgers i material) per tenir un casc equilibrat i que no escori.
 • Elimini els pesos inútils abans de cada sortida. L’aigua estancada en el fons de la sentina i tots els objectes que no són necessaris durant la navegació han de quedar fora del vaixell abans d’una sortida.
 • Disposi una motorització adaptada al seu programa de navegació per utilitzar el motor en la seva forqueta de rendiment òptim (millor que màxima) i controli el seu consum de carburant.
 • Respecti la velocitat òptima del vaixell. Li permetrà economitzar carburant i disminuir la pol·lució. El rendiment òptim es troba generalment entre el 20 i el 25% per sota del rendiment màxim.
 • No posi en funcionament el motor inútilment i no navegui a ple gas.
 • Instal·li equips que produeixen energia addicional renovable (eòlica, fotovoltaica, hidrogen, etc,.).
 • Utilitzar la climatització únicament en els moments més calorosos i asseguri que el vaixell disposa d’una bona capa d’aïllament que limiti el consum d’energia.

8. Fondegi l’embarcació

És preferible utilitzar les boies de fondeig a l’àncora quan sigui possible. Actualment existeixen àncores ecològiques. S’aconsella utilitzar un orinc i sempre pugi l’àncora suturant-se a sobre del vaixell.