Ciència Oceans

30/06/2018

Ciència ciutadana per impulsar l’ investigació marina

Impulsar la participació dels ciutadans a la investigació de mars i oceans, compartint les seves observacions i descobriments amb el treball dels científics a través de les noves tecnologies, es la proposta del document europeu “Avançant la Ciència Ciutadana a la Investigació de Mars i Oceans” elaborat per l’investigador de l’Institut Espanyol de Oceanografia (IEO), Carlos García Soto.

El científic ha presentat aquest informe en el curs del fòrum mundial per la Ciència ciutadana i l’ investigació participativa a la seu de l’ONU a Ginebra, d’acord amb un comunicat facilitat pel IEO.

“La participació ciutadana es un dels signes del nostre temps i la ciència no pot quedar al marge d’aquest gran objectiu social”, ha argumentat Garcia Soto, qui ha senyalat que entre els beneficis d’aquesta proposta figuren un augment de “la conscienciació mediambiental, l’emporedament dels ciutadans i una millor capacitat de monitorització científica”.

Així, elements tecnològics com els telèfons intel·ligents o les tabletes faciliten els registres fotogràfics dels ciutadans amb major ubiqüitat, immediatesa i interconnexió dels fenòmens observats, el que permetrà “generar aplicacions noves, reduir el cost de les observacions científiques i fomentar la cooperació entre els centres d’investigació, el sector privat, les ONG i els propis ciutadans.

 

Cinc conclusions:

El document, que recull dades facilitades per diversos investigadors europeus, contenen cinc conclusions bàsiques, la primera de les quals es d’identificació de “factors comuns entre programes de ciència ciutadana mitjançant l’examen de projectes i casos existents”.

En segon lloc, figura la recomanació dels tipus de dades marines més susceptibles per la presa i anàlisis per part dels ciutadans “sense comprometre la precisió de dades” i, en tercer, assenyala les millors pràctiques i pautes per incorporar aquest tipus de ciència ciutadana als projectes d’investigació marina.

Les altres dos conclusions passen per analitzar la millor forma d’implicar als ciutadans i “satisfer les expectatives de tots els participants” i per “proveir recomanacions als centres oceanogràfics i europeus sobre l’ investigació marina més adequada” en el futur.

 

Exemples:

Un “bon exemple” d’aquest tipus d’activitat, apunta el comunicat, es el programa italià Occhio Alla Medusa, que analitza la presència de meduses a les costes de la península itàlica i la seva expansió fins altres països de la Europa Mediterrània.

Gràcies a aquesta iniciativa, ha sigut possible descobrir noves especies, incrementar el registre de la distribució d’aquesta espècie a la costa i augmentar el coneixement de la ciutadania sobre les seves diverses implicacions.

 

 

Font: EFEverde