Agents Rurals denuncien un pescador recreatiu subaquàtic per la captura d'una tonyina vermella

30/06/2018

Des del 2008 la tonyina vermella específic de l’espècie davant la reducció dels exemplars presents tant al mar Mediterrani com a l’oceà Atlàntic disposa d’un Pla de recuperació

L’incompliment d’aquest pla pot comportar haver de fer front a infraccions greus previstes a la Llei 2/2010 de pesca i acció marítimes de Catalunya

El Grup de Suport Marí del Cos d’Agents Rurals han denunciat a Begur un pescador recreatiu subaquàtic per la captura amb mort d’una tonyina vermella. La captura d’una tonyina mitjançant la pesca recreativa subaquàtica és sempre prohibida. Des de l’any 2008 la tonyina vermella (Thunnus thynnus) disposa d’un Pla de recuperació específic de l’espècie davant de la minva dels exemplars presents en l’Oceà Atlàntic Oriental i al mar Mediterrani.  Aquesta actuació s’emmarca en la col·laboració existent entre el cos d’ Agents Rurals i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims per a la vigilància i inspecció de les activitats de pesca.

Gràcies a la col·laboració ciutadana, els Agents Rurals van començar a  investigar uns fets amb la finalitat de localitzar un pescador recreatiu subaquàtic el qual presumptament havia capturat amb mort un exemplar de tonyina vermella. Dies més tard els agents rurals van poder identificar el pescador així com localitzar el seu domicili de residència. Aleshores es va procedir a la denúncia d’aquest per la captura amb mort no autoritzada d’una tonyina vermella i per capturar-la en època de veda en la pesca esportiva i recreativa. El període hàbil és del 16 de juny fins al 14 d’octubre, o bé, fins que s’esgoti la quota anual de 5000 tones assignada a Espanya per la Unió Europea aquest 2018.

Durant els mesos de primavera és habitual veure grups de tonyina vermella alimentant-se de petites moles de peix a prop del litoral costaner. Aquesta situació es fàcilment identificable pels pescadors els quals sovint cauen a la temptació de capturar-ne algun exemplar. Els Agents Rurals fan serveis de vigilància marítima amb la finalitat de fer seguiment de les activitats de pesca marítima recreativa per detectar pràctiques de pesca furtives d’exemplars de tonyina vermella.

Les captures de tonyina vermella en la pesca recreativa amb canya han de ser sempre sense mort amb el que es coneix com a “captura i solta”. Durant l’acció de pesca s’han d’adoptar mesures per retornar al mar amb vida les tonyines capturades. No obstant això, quan existeix una mort accidental de la tonyina durant la pesca per causes no desitjades, la tonyina es podrà desembarcar sempre que es respectin les previsions normatives: respectar el període hàbil de captura, respectar les talles mínimes (30 kg o 115 cm), l’embarcació ha de disposar de l’autorització específica per la captura d’espècies de protecció diferenciada atorgada per Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, donar el preavís d’arribada a port i formalitzar la declaració de captura.

La captura d’una tonyina mitjançant la pesca recreativa subaquàtica és sempre prohibida a diferència de la pesca recreativa amb canya ja que amb l’ús d’un fusell de pesca la captura es realitza sempre amb la mort de l’exemplar. Cal tenir present que durant la pesca recreativa subaquàtica amb apnea aquesta activitat permet discriminar i seleccionar les espècies a capturar i en cap cas es pot justificar una captura no desitjada o accidental.

L’incompliment de les disposicions i mesures recollides en la normativa específica d’aplicació al Pla de recuperació de la tonyina vermella en l’Oceà Atlàntic Oriental i el mar Mediterrani pot comportar haver de fer front a infraccions greus previstes i sancionables mitjançant la Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes de Catalunya, o bé, per la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado, en funció de si els fets succeeixen en aigües interiors o aigües exteriors respectivament. Les sancions oscil·len entre els 151 euros i els  30.000 euros.

 

Font: gencat.cat

  • Pescador denunciat