ACLARACIONS DE LA DGMM

12/05/2020
MESDEMAR

CONDICIONS PER A L'EXERCICI DE LA NAVEGACIÓ D'ESBARJO DURANT LES FASES 0 i 1

Us deixem uns aclariments que ha realitzat la DIRECCIÓ GENERAL DE LA MARINA MERCANT sobre la navegació d'esbarjo durant la Fase 0 i la Fase 1

Poden veure aquests aclariments en document adjunt!