ABANS DE SALPAR. PORTEM LA DOCUMENTACIÓ?

19/07/2018

Abans de salpar, comprovi que disposa a bord de tota la documentació necessària. Pot ser requerida en qualsevol moment per les autoritats, tan a port com durant la navegació (Servei Marítim de la Guàrdia Civil).

A BORD TINC QUE PORTAR:

  • Certificat de Registre Espanyol / Permís de Navegabilitat.
  • Certificat de Navegabilitat vigent que garanteix haver superat la Inspecció Tècnica de Bucs (ITB) a una entitat col·laboradora d’inspecció (Real Decret 1434/1999). A la pàgina web del Ministeri de Foment pot consultar-se la llista autoritzada d’entitats col·laboradores.
  • Si procedeix, placa al casc del Marcat CE (Real Drecret 2127/2004), amb Declaració de conformitat i Manual del propietari de l’embarcació i del motor.
  • Justificant del pagament de la prima de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
  • Titulació oficial del patró de l’embarcació, no caducada i ajustada al tipus i zona de navegació (Ordre del Ministeri de Foment 300/2007).
  • Documentació personal dels tripulants.
  • Documentació fiscal (*)

 

RECORDI QUE: 

  • L’autoritat marítima pot sancionar-lo si manca algun d’aquests documents o no disposa de la titulació adequada a la zona i al tipus d’embarcació.
  • Per regla general, les companyies d’assegurances refusessin cobrir els danys i indemnitzacions derivats d’un accident si, en el moment del mateix, qui governa l’embarcació li mancava la titulació adequada o faltava algun document obligatori. Mateix problema pot sorgir al sol·licitar l’assegurança que li siguin compensats les costes d’un remolc.

 

(*) El Servei Marítim de la Guàrdia Civil pot sol·licitar-li documentació fiscal, com el justificant de pagament l’IVA (Atenció a les embarcacions de segona mà) o l’Impost de Matriculació (Impost sobre determinats mitjans de transport).

 

Us deixem l’enllaç a la web de Salvament Marítim, per a més informació així com altres aspectes a tindre en compte abans de salpar.